fbpx

Підтримати партію

Дякуємо за Ваше бажання фінансово підтримати політичну партію «СОЦІАЛІСТИ»!

Як допомогти в розвитку партії?

Відповідно до ЗУ «Про політичні партії в Україні», матеріальна та фінансова підтримка політичним партіям здійснюється у формі державного фінансування статутної діяльності політичних партій та внесків на підтримку партій.

Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.

Що таке вступні внески, членські внески та добровільні грошові спонсорські внески на підтримку політичної партії?

Відповідно до п. 3.20.7. чинного Статуту, члени партії «СОЦІАЛІСТИ», зобов’язані сплачувати вступний внесок (сплачується одноразово після прийняття в члени партії) та щорічні членські внески, розміри та періодичність сплати яких визначаються Інструкцією про порядок сплати, обліку та використання членських внесків в партійних організаціях ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛІСТИ», але не можуть сплачуватись рідше ніш один раз на рік та перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

Вступний внесок (сплачується одноразово після прийняття в члени партії). Підтверджуючий документ, сформований за результатами такої банківської операції, який повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків надсилається на електронну адресу партії «СОЦІАЛІСТИ»

Членський внесок на підтримку політичної партії здійснюється особисто членом партії (фізичною особою) шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок партії. Обраний спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи. Тобто, документ, сформований за результатами такої банківської операції, повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження, призначення платежу.

 

При сплаті ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ необхідно чітко вказувати у платіжних документах таку інформацію:

 отримувач платежу: політична партія «СОЦІАЛІСТИ»

 призначення платежу: Членський внесок на підтримку політичної партії за (вказати період)

 прізвище та ініціали платника: ______________________________________________

 місце проживання: __________________________________________________________

 реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____________________

Підтверджуючий документ, сформований за результатами такої банківської операції, який повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків надсилається на електронну адресу партії «СОЦІАЛІСТИ»

Добровільний грошовий спонсорський внесок на підтримку політичної партії здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок.

Здійснюючи внесок на підтримку політичної партії, особа підтверджує відсутність обмежень щодо здійснення внесків, передбачених частиною першою статті 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні». Відповідальність за недотримання таких обмежень несе особа, яка здійснює внесок. Партії та їх уповноважені особи не несуть юридичної відповідальності за порушення вимог, передбачених частиною першою цієї статті.

Підтверджуючий документ, сформований за результатами такої банківської операції, який повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків надсилається на електронну адресу партії «СОЦІАЛІСТИ»

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

УВАГА!!! Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;

3) юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;

4) юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у підпунктах “а”“в”-“і” пункту 1 та у підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”;

5) іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

6) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;

7) фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та особами без громадянства), а також анонімними особами чи особами під псевдонімом;

8) громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких в установленому законом порядку визнано недієздатними;

9) фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.

РЕКВІЗИТИ для оплати:

Одержувач: Політична партія «СОЦІАЛІСТИ»

Банк: ПАТ “ПУМБ”

Код ЄДРПОУ: 14282829

МФО: 334851

Рахунок: 2600850312 

Призначення платежу:

Вступний членський внесок на підтримку політичної партії

Членський внесок на підтримку політичної партії за (вказати період)

Добровільний грошовий спонсорський внесок на підтримку політичної партії

З подякою та повагою, партія «СОЦІАЛІСТИ»