fbpx

Концепція

МАНІФЕСТ
УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛІСТІВ

МАНІФЕСТ українських соціалістів це програмний документ, який визначить базові принципи взаємовідносин держави та громадян.

 

Це платформа для:

– об’єднання усіх прихильників соціалістичних ідеалів та цінностей, незалежно від соціального, освітнього, майнового стану, статі, етносу та віри;

відстоювання інтересів громадян країни на принципах соціальної справедливості, рівності, патріотизму та інтернаціоналізму;

– формування нового суспільного договору між владою та народом для побудови соціальної держави.

 

Це дорожня карта для розбудови України як безпечної, правової, соціальної держави, повернення країні миру та єдності, відновлення вітчизняної економіки і поліпшення життя громадян!

 

В основі Маніфесту такі напрямки:

 

1.   Соціальна держава

Ми виступаємо за розвиток країни як СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, яке гарантує кожній людині праці якісне робоче місце, гідну заробітну плату, безпечні умови роботи і справедливий рівень соціальної захисту!

Розвиток соціальної держави, забезпечення права на працю, відпочинок, гідне життя і гідну трудову пенсію – це головні пріоритети для української влади!

Наша МЕТА – побудувати соціальну державу європейського типу з урахуванням української специфіки. Така держава забезпечує умови для створення справедливого суспільства, подолання бідності та нерівності, підтримки малозабезпечених верств населення. Суспільства, у якому всі громадяни можуть жити без експлуатації, гноблення та насилля в особистій та соціальній безпеці.

Наш орієнтир рівня соціального добробуту українців – досягнення середньоєвропейського рівня доходів та якості життя українців.

 

2.   Правовий захист громадян та подолання корупції.

Держава для Людини, а не Людина для держави.

Повага до людської гідності повинна стати базовим принципом у діяльності держави.

Судова гілка влади повинна бути не прислужником влади, а виразником волі народу!

Вимагаємо прямих виборів суддів та посилення громадського контролю за судовою системою!

Ми забезпечимо реальну незалежність судової влади та підпорядкування її виключно закону.

Корупція, якою просякнуті усі сфери суспільного життя, буде подолана.

 

3. Енергетика і тарифоутворення на службі українського народу.

Вимагаємо припинення тарифного геноциду українців!

Ми запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок:

– демонополізації енергетичних ринків,

– збільшення власного видобутку енергоресурсів

– усунення корупційної складової в тарифоутворенні.

 

4.   Економічна стратегія держави та відновлення виробництва

Наша МЕТА – економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.

Країна вже багато років живе без ухвалених орієнтирів стратегічного розвитку та Програми дій Уряду!

Ми створимо Національну економічну стратегію, мета якої – досягти середньоєвропейського рівня доходів та якості життя українців.

Головні завдання розвитку економіки: 

      детінізація економіки,

      свобода конкуренції,

      розвиток внутрішнього виробництва.

Ми відродимо українську промисловість та забезпечимо  цільову підтримку галузей, які стануть локомотивом розвитку економіки.

Податкова політика повинна слугувати цілям справедливості, рівності та взаємодопомоги в економічній сфері та формувати соціальну економіку.

Ми виступаємо за прогресивне оподаткування наддоходів і введення податку на багатство та розкіш.

Ми вимагаємо зупинити затягування країни в боргову яму та припинити перекладати наслідки бездарного управління на майбутні покоління українців!

 

 5.    Захист природніх ресурсів країни та екологічна безпека

Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів.

Наше завдання – раціональне та екологічне використання надр, лісів, вод, інших багатств України.

Згідно Конституції земля нележить українському народу.  Влада не має права відкривати ринок землі без всеукраїнського референдуму!

Ми повинні захистити українську землю від злочинних зазіхань та створити систему покарань за це!

Екологія країни — це інвестиція в майбутні покоління. Ми впровадимо європейські стандарти промислового і продовольчого виробництва.

Сортування та переробка сміття, відмова від пластику, контроль за вирубкою лісів, забрудненням річок, виснаженням чорноземів — наш внесок у майбутнє країни.

Ми хочемо припинити перетворювати країну в сміттєзвалище – тому вимагатимемо ухвалити законодавчі стимули для будівництва сміттєпереробних заводів.

Як один із механізмів реалізації соціальної держави впровадимо Фонд майбутніх поколінь. Кошти будуть надходити у Фонд від продажу невідновлювальних природніх ресурсів країни. Використовуватись – на загальносоціальні та екологічні невідкладні та перспективні потреби українців за рішенням 2/3 парламенту країни.

 

6.   Сильна і об’єднана країна

Змушені констатувати, що на зміну конституційним гарантіям політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, прийшла ідеологія радикалізму, непримиренності та поділу громадян за релігійною, мовною й національною ознаками.

Мовна політика влади стала інструментом репресій, приводом для приниження і поділу людей на мовні касти.

Ми переконані, що не можна обмежувати право людей на вивчення і використання рідної мови. Культурне розмаїття – це надбання українського народу.

Ми вимагаємо відновлення культурних і мовних прав, які закріплені у Конституції України. Права і свободи людини повинні стояти вище від усіх ідеологічних комплексів.

Ми припинимо нав’язувати країні ідеологію розбрату та нетерпимості, поділу громадян за національною, релігійною та соціальною ознаками.

 

 

Закликаємо приєднуватись до нас!

Голос кожного буде почутий, щоб спільно працювати над створенням країни, що працює для багатьох, а не кількох!

ПРИЄДНУЙСЯ ДО СТВОРЕННЯ МАНІФЕСТУ!